520 Origin Error


cloudflare-nginx
Prof. Dr Zeynep Üstünyurt | Gelişimsel Pediatri Uzmanı
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Zeynep Üstünyurt

Gelişimsel Pediatri Uzmanı

Zeynep Üstünyurt

Prof. Dr. Zeynep ÜSTÜNYURT, 19 Haziran 1972 yılında doğmuştur. TED Ankara Koleji mezunu olup lisans öncesi öğrenimlerinden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1990 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuş ayrıca Gelişimsel Pediatri yan dal ihtisas eğitimi bulunmaktadır.

DAHA FAZLA

Bize Ulaşın!

Zeynep Üstünyurt Merak Edilenleri Cevaplıyor..

Gelişimsel Pediatri

Gelişim bir bireyin doğumundan ölümüne kadar ki süreçte hayatta kalabilmesi ve toplumda uyumlu şekilde yaşayabilmesi için bilişsel (öğrenme, algılama), duygusal, hareket (ince ve kaba, dil (anlama ve ifade etme) ve sosyal-iletişim (akranları ve çevresi ile iletişim kurma) alanlarda gerekli becerileri kazanmasıdır. Gelişim devamlı ilerleyen ve çok yönlü bir süreçtir ve tüm gelişim alanları birbiri ile etkileşim halindedir. Gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeğin ilk 3 yılıdır. Bu dönemdeki gelişim hayatın ileri dönemleri için de temel oluşturur ve tüm yaşamı etkiler. Dolayısıyla özellikle bu en kıymetli zamanda çocukların gelişimin tüm alanlarında izlenmesi ve ortaya çıkan sorunların en erken zamanda tespit edilip destek verilmesi çok önemlidir.   Gelişimsel pediatri; gelişimin izlenmesi, gelişimsel sorunların değerlendirilmesi, tanı konulması, erken destek ve tedavi hizmetleri.. DAHA FAZLA

Gelişimsel İzlem

GELİŞİMSEL İZLEM GELİŞİM NEDİR?   Gelişim bir bireyin doğumundan ölümüne kadar ki süreçte hayatta kalabilmesi ve toplumda uyumlu şekilde yaşayabilmesi için bilişsel (öğrenme, algılama, problem çözme), duygusal (bağlanma, başetme, uyum sağlama), hareket (ince ve kaba, dil (anlama ve ifade etme) ve sosyal-iletişim (akranları ve çevresi ile iletişim kurma) alanlarda gerekli becerileri kazanmasıdır.   Gelişim süreci devamlı ilerleyen bir süreçtir ve sosyal bir çevre içinde oluşur. Tüm gelişim alanları birbiri ile etkileşim halindedir. Gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeğin ilk 3 yılıdır. Bu dönemdeki gelişim hayatın ileri dönemleri için de temel oluşturur ve tüm yaşamı etkiler.     GELİŞİM ALANLARI NELERDİR?   BİLİŞSEL GELİŞİM: Çocuğun gerçeğe uyum sağlama, yaşına uygun şekilde öğrenme ve sorun çözme becerilerini kapsar. Dikkat, algılama, bel.. DAHA FAZLA

Prematüre Doğum

Hazırlık Aşamasında.. DAHA FAZLA

Gelişimsel Gecikme/Gerilik

Hazırlık Aşamasında.. DAHA FAZLA

Konuşma Gecikmesi

ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ   Dil, kuralları olan, duyguların ve düşüncelerin paylaşıldığı ve iletişim kurmayı sağlayan bir anlaşma sistemidir. Alıcı dil ve ifade edici dil olarak ikiye ayrılır. Alıcı dil; dili anlayabilme yeteneğidir. İfade edici dil; dili üretme ve kullanabilme yeteneğidir.   Konuşma, dilin solunum sistemi, larenks, farenks, ağız ve burun yapılarının ve kaslarının bir arada kullanımı ile ses, hece, sözcük ve cümlelere dönüşmesidir.   Sağlıklı Konuşma ve Dil Gelişimi İçin gerekli olanlar:   İşitmenin sağlam olması Uygun santral organizasyon ve nöronal yapının bulunması İşittiğini anlamlandırması Konuşmayı-iletişim kurmayı istemesi Periferik organların senkronize çalışması (larinks, vokal kord, dudak, damak, dil) Sözcük üretebilmesi Konuşmayı yapılandırması   Erken çocukluk döneminde dil ve konuşma g.. DAHA FAZLA

İlişki-İletişim Sorunları

Hazırlık Aşamasında.. DAHA FAZLA